top of page

ZORG & SOCIAAL DOMEIN

Zorgorganisaties moeten transformeren, omdat de markt zich in een snel tempo ontwikkelt. Het betaalbaar maken van de zorg, de patiënt/cliënt centraal, marktwerking en integratie van zorgactiviteiten – dat zijn allemaal actuele ontwikkelingen die overal een andere impact hebben. Wat voor de één een bedreiging is, vormt voor de ander een kans. Wat wil je met je organisatie? Een concrete en confronterende vraag waar we samen een antwoord op gaan geven. 

 

We werken aan betere zorg en zijn echte praktijkmensen. Daarom hebben we zes programma’s ontwikkeld, die sturen en ondersteunen bij organisatieveranderingen. De programma’s die wij aanbieden zijn glashelder en gestoeld op de praktijk. Ze kunnen in combinatie of in onderdelen worden ingezet. 

Optimale ondersteuning
Optimaal dienstenpalet
Van rennen naar plannen
Meer tijd voor de patient
Transitie
Fit voor de toekomst

Optimale ondersteuning voor zorgprofessionals | op naar een gezonde bedrijfsvoering

Wij zijn van mening dat er veel te winnen is op het vlak van het organiseren van facilitaire processen. Zorgprofessionals zijn teveel bezig met registreren, administreren en zelfs het organiseren van hun eigen ondersteuning. Wij vinden dat alles wat geautomatiseerd kan worden ook geregeld moet zijn. Zo kunnen medewerkers zich meer richten op het leveren van zorg!

 

Uit onze jarenlange ervaring weten wij hoe je facilitaire processen moet inrichten en organiseren. Alles met als doel dat zorgprofessionals zich kunnen concentreren op hun eigen werk. Want daar draait het om.

 

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op! 

Meer tijd voor de patiënt en cliënt | productiviteit en zelforganisatie onder de loep 

We willen het allemaal. Goede bedrijfsresultaten en meer tijd voor de cliënt en patiënt. Wij zien dat de begrippen productiviteit en effectiviteit vaak een oneigenlijke uitleg krijgen en dat zorgprofessionals lang niet altijd weten hoe zij dit kunnen beïnvloeden. Meer traditionele omgevingen maken maar moeizaam de slag naar renderende en snel op verandering inspelende organisaties.

 

Door inzicht te brengen in hoe teams ervoor staan en door in overzichtelijke stappen duidelijk te maken hoe je verbetert, kan er echt een verschil worden gemaakt. Meer inzicht, meer regie en betere cijfers. Zo wordt het leuk en beter voor iedereen. Vooral voor de patiënt en cliënt.
 

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op! 

Van rennen naar plannen | herinrichten planproces en inrichting flexformaties

Plannen is een vak. Dat wordt vaak onderschat in de zorg. In de praktijk zien we nog steeds lijstjes waarop staat wie wanneer moet werken en we komen situaties tegen waar bij uitval van medewerkers heel veel moet worden gebeld om vervanging te regelen. Dat maakt inspelen op fluctuaties in de zorgvraag zeer moeizaam en heeft als gevolg dat kwaliteit van de zorg direct in het geding komt.

 

Wij vinden dat plannen een centrale plaats in de organisatie verdient. En dat er beleidsstandpunten ingenomen moeten worden over hoeveel flexformatie een organisatie nodig heeft. Wij brengen vanuit onze praktijk inzichten over hoe de formatie eruit zou moeten zien en hoe dit georganiseerd moet worden. Zo kan er (meer) planmatig gewerkt worden, dalen de kosten en belangrijker: het dichtrennen van de gaten stopt waardoor de kwaliteit en patiënttevredenheid toeneemt.
 

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op! 

Fit voor de toekomst | Vorming van visie, doelstellingen en concepten

Wij stellen je graag vragen over de toekomst van je organisatie. Gezien alle veranderingen en het tempo in de veranderingen dagen wij je uit om buiten de geijkte paden te denken, in nieuwe concepten. Wij denken graag met je  mee over de toekomst en geven je inzicht in mogelijkheden. Vanuit dit proces helpen we je om duidelijk te krijgen wat je wilt en wat je wilt bereiken. Vervolgens bepalen we op welke wijze je dit vorm kunt geven zowel op schrift als in de dagelijkse praktijk. We kijken samen met je wat je nodig hebt om een stap in de toekomst te maken.
 

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op!

Transitie | reorganiseren, fuseren en overnames

Ons uitgangspunt is het realiseren van de meest gezonde situatie voor je organisatie zodat je je doelstellingen bereikt. Dat betekent dat wij die eindsituatie glashelder in kaart brengen en vastleggen. Eventueel uitgewerkt op procesniveau. Alles met als doel om zo min mogelijk concessies te doen aan je doelstellingen en cruciale processtappen zo in te richten dat dit einddoel daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

 

Tijdslijnen zijn kritiek. Daarom werken wij met een backward planning methode om binnen het tijdsbestek realisatie op te leveren. En zo ben je klaar voor de volgende stap!

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op! 

Optimaal dienstenpalet voor patiënt en cliënt | succesvol verkopen en aanbesteden

Ons uitgangspunt is dat je succes hebt bij de verkoop en aanbesteding. Wij zorgen voor overzicht in het proces gedurende de gehele periode van verkoop en aanbesteding. Door onze aanwezigheid in je organisatie tijdens het proces geven wij inzicht op verbetermogelijkheden waardoor je scherper bent. Door het toevoegen van kennis op basis van gestelde criteria en eisen leveren wij een bijdrage in het team binnen je organisatie. We kunnen helpen bij opstellen van documentatie. Met onze bijdrage dragen wij graag bij aan de continuïteit van je organisatie.

Wil je meer weten over deze aanpak en resultaten? Klik hier voor de casus. Of laat het ons weten en we nemen contact met je op! 

bottom of page