top of page

Één werkmodel als basis voor een optimaal samenspel tussen medewerkers


Medewerkers willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

De eerste stap die wij zetten om veranderingen in gang te kunnen brengen is het besef te creëren dat er sprake is van verbeterpotentieel en verandering mogelijk is. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door onder andere in de dagelijkse praktijk te treden van en met medewerkers. Het inzicht dat uit de dagelijkse praktijk wordt verkregen, dient als basis om de dialoog op verschillende niveaus te kunnen voeren. Daaruit ontstaan nieuwe beelden en oplossingen die uiteindelijk leiden naar het gewenste resultaat.

Veranderen vanuit sociaal en technisch perspectief

De stappen die gezet worden om tot het gewenste resultaat te komen, dienen zowel technisch als sociaal van aard te zijn. Binnen de sociale kant van veranderen nemen wij de visie, de drijfveren, het vakmanschap en de verschillen in kwaliteiten tussen de medewerkers in acht. Met de technische kant van veranderen ligt de nadruk op de zogenaamde harde kant. Denk hierbij aan het vastleggen van functies, (administratie/ registratie)processen en het gebruik van systemen.

Met het gewenste eindresultaat in gedachte en vanuit een technische en sociale aard, zetten wij gezamenlijk met medewerkers de stappen die genomen moeten worden. Wij geloven in de aanpak om een ieder in zijn kracht te zetten, waardoor draagvlak wordt gecreëerd. Wij pakken dit aan door vanuit de mensen het potentieel inzichtelijk te krijgen, deze om te zetten in stappen en deze samen te ontwikkelen en organiseren in de dagelijkse praktijk binnen de organisatie. Processen en systemen ondersteunen daaraan in de realisatie van het eindresultaat.

Ervaringen in het zetten van stappen

Uit ervaringen bij verschillende opdrachtgevers in de zorg en het sociaal domein weten we dat medewerkers in tijden van veranderingen zoeken naar duidelijkheid en houvast in de dagelijkse praktijk om binnen de verandering de nodige stappen te kunnen zetten. Een antwoord in de dagelijkse praktijk voor deze onzekerheid is het streven naar één werkmodel. Een hulpmiddel in het zetten van stappen en het realiseren van het resultaat.

Duidelijkheid begint bij de visie die een organisatie heeft; wanneer er geen eenheid is in de werkwijzen vanuit de visie leidt dat tot onzekerheid onder de medewerkers. Medewerkers zijn door de verscheidenheid van werkwijzen veel energie kwijt aan het vinden van de ‘juiste’ werkwijze. Om deze eenheid te creëren, is het cruciaal om op zoek te gaan naar de samenhang. Dit doen wij door op de eerste plaats de drijfveren en het vakmanschap van de medewerkers uit te lichten. Hieruit vloeit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkzaamheden gebaseerd op de drijfveren en het vakmanschap in relatie tot de opgave die voor ligt op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, roosters en samenwerking. Aan de hand van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid, los van de verschillende werkwijzen, kan er samen met de medewerkers stappen gezet worden. Een basis voor een optimaal samenspel tussen medewerkers.

Om één duurzaam werkmodel te vormen is het, zoals hierboven beschreven, essentieel om deze in te richten als samenhangend geheel van de volgende sociale elementen; de visie, drijfveren, vakmanschap en verantwoordelijkheid. Alle neuzen dezelfde kant op. Alleen op deze manier kan verandering gedragen worden door diegenen die wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden.

Optimaal samenspel

Één werkmodel klinkt als structuur, ofwel harde, bureaucratische procedures en regels. Maar het moge duidelijk zijn dat het gaat om de transparantie in wie wat doet, vanuit welke dieperliggende factoren en waarom. Met aansluitende processen en passende systemen die dit ondersteunen. Het werkmodel staat voor Samenhang, Samensturing en Samenwerking; een optimaal Samenspel.

Interesse op welke wijze wij dit bij onze opdrachtgevers met succes vorm geven en gegeven hebben? Wij gaan graag met u in gesprek om dit toe te lichten en te vertalen naar uw organisatie.

Want wie wil nu niet dat samenhang, samensturing en samenwerking leiden tot goede resultaten en de oplossing zijn voor verschillende vragen en opgaven.

Samen verkennen of het werkmodel voor u ook een antwoord en oplossing is voor opgaven op het gebied van kwaliteit, roosters en/of samenwerking?

Neem gerust contact met ons op.

Marco Bruggeman, directeur zorg

085 5000 600 / marco.bruggeman@adimon.nl


Recente berichten
Archief
Volg ons
  • LinkedIn - Black Circle
RSS Feed
bottom of page