top of page

Transitie in de aandrijving van de industrie


De industrie is zich opnieuw aan het uitvinden. Nieuwe manieren van productie, alternatieve energievormen en andere manieren van aandrijving versnellen de overstap naar een nieuwe economie voor de industrie. En dit terwijl zeker 60% van de bedrijven vastzit in bestaande producten in traditionele manieren van produceren. Hoe gaan deze bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden?

Tijd voor verandering

De meeste productinnovatiecyclus in een technische business duurt 2 tot 3 jaar. In meer traditionele technologie vaak bijna 4 tot 5 jaar. Dus doordat wij nieuwe producten op de markt zien verschijnen is er al zeker 3 jaar verstreken. Het spreekwoord “regeren is vooruitzien” geldt daarmee in geen enkel andere branche zo sterk als binnen de industrie. En laat nu juist deze branche enorm worden uitgedaagd. Alles moet connected is, duurzamer, lichter, sneller en meer ingespeeld op onze individuele wensen. Niets nieuws. Maar nu “challengers” het steeds succesvoller beginnen op te nemen tegen de gevestigde orde begint de balans in beweging te komen. Een voorbeeld; voorspellers in de automotive industrie geven aan de er naar verwachting tegen 2020 minder auto’s rondrijden die aangedreven worden door conventionele verbrandingsmotoren dan op elektrisch aangedreven motoren. En als je weet dat het 4 tot 5 jaar kost voordat je een nieuw automodel op de markt hebt staan dan kun je uittellen wat er aan de hand is. Tijd voor verandering…

Impact in de industrie markt

De impact van de verschuivingen in de industrie markt zijn ongekend. Bijna 70% van alle industrie bedrijven is op de één of andere manier toeleverancier in een volgende schakel van een productieproces. Dat betekent dat we als het ware een “wave” tegemoet kunnen zien in de gevolgen voor de verschillende bedrijven in de keten. Eerst en vooral worden de grote bedrijven uitgedaagd om een nieuw voortbestaan te kiezen. Ieder bedrijf wil een bestaande technologie zo lang mogelijk in de lucht houden om er zo lang mogelijk revenuen van te zien. Als een soort aflossing op reeds gedane investeringen en terugverdien. Dit zijn de cash cows die langzaam maar zeker een sterfhuis in zullen gaan. Tenzij zij zichzelf opnieuw weten uit te vinden en met voldoende snelheid kunnen inspelen op nieuwe producten. Maar eerlijk is eerlijk, dit zal een gevecht tegen de klok worden. Zeker omdat traditionele technologie bedrijven niet gewend zijn om innovatie te bedrijven als een businessmodel op zich. Maar eerder als een overlevingsstrategie. De “challengers” in de markt daarentegen laten zien dat hun enige motto is versnellen in vernieuwing. Beat that…

Grote investeringen

Grote OEM speler zijn ook hun strategie aan het verleggen en doen geen grote investeringen meer in bestaande technologieën die binnen nu en 5 jaar het minderheid van de markt gaan vertegenwoordigen omdat de terugverdientijd simpelweg te kort wordt om te renderen. Zij investeren liever in meer duurzame investeringen die op de langere termijn nog wel toekomst hebben. En dat maakt dat er een versnelling optreedt in de neergang van oudere producten. Het valt te verwachten dat er op termijn simpelweg te weinig onderdelen te krijgen zijn voor traditionele productie. Tegelijkertijd gaat het aantal productiefaciliteiten afnemen omdat er niet meer in geïnvesteerd wordt. Terwijl in de grote groeimarkten in de wereld, zoals China en Azië in het algemeen, nog altijd meer vraag hebben naar traditionele producten dat dat er aanbod is.

Kostenefficiency en innovatie

De druk op bestaande traditionele productie ligt in Europa in toenemende mate op kostenbeheersing om de kostprijs competitief te maken en houden ten opzicht van productie in lage loon landen. Er is namelijk een permanente afweging van de grote producenten ter wereld op welke productielocatie zij welke producten laten produceren. Kwaliteit van productie wordt steeds kritischer tegen de kosten afgezet. Dus wil een productielocatie blijven bestaand, dan moet je keer op keer kosten weten te drukken. En dat terwijl innovatie binnen deze bedrijven juist meer aandacht vraagt.

Interne focus

Bij het hernieuwd uitvinden van een bedrijfsmodel gaat de focus vaak uit naar de interne organisatie. Je ziet dat bedrijven die in dit vaarwater terecht zijn gekomen en masse interne programma’s opzetten en uitrollen om hun bestaansrecht te hervinden en te vertalen naar de vraag “Wat vraagt dit van ons en hoe gaan we hier meer om?”. Zaken die veel terug komen zijn het herdefiniëren van WHY een productielocatie bestaat en waar zij voor staan. Een lastig proces omdat aandeelhouders of een Corporate afdeling meekijkt en omdat uitkomsten moeizaam te vertalen zijn in de organisatie. Zeker naar hogere legerleiding krijgt men vaak geen begrip op een eigen koers. Op zich wel logisch omdat wij hier helemaal niet om hebben gevraagd.

Het werken aan nieuw leiderschap die met minder mensen meer moet weten te fabriceren moet nog vorm krijgen. Denk aan de invoering van onder meer zelforganisatie dat platweg er vaak op neer komt dat er minder leidinggevenden zijn voor een grotere groep medewerkers. Maar tegelijkertijd moet ook innovatie gefaciliteerd worden. Ook dit proces is niet gemakkelijk. De meeste leidinggevenden in productieomgevingen zijn doorgegroeid en kennen het nieuwe werken niet. En nieuwe generaties sluiten weer onvoldoende aan op oudere generaties waardoor deze schaarse nieuwe generatie vaak niet slaagt om de vernieuwing echt vorm te geven.

Derde punt is dat er gewerkt wordt aan flexibelere manieren van werken. Niet alleen in de kwantiteit van het aantal werknemer via bijvoorbeeld (uitbesteedt) poolmanagement. Maar denk ook aan andere manieren van projectmanagement en taak- en werkverdeling in het algemeen. Agile en Lean zijn woorden die veel vallen op de productievloeren. Ook deze beweging vraagt een andere kijk op de medewerker en legt de klassieke verhouding leidinggevende versus medewerker zoals we die nu kennen onder druk.

Last but not least zal men de strijd proberen te beslechten tegen de steeds ouder worden groep werknemers in productiebedrijven. Meer dan de helft van de werknemers in de productie is 50 jaar of ouder en zonder verjonging wint de vergrijzing. Nu werken we steeds langer door met zijn allen. Maar de eeuwige strijd om vakbekwame jonge professionals binnen productiebedrijven woedt onverminderd voort.

Een wereld van verschil

Wat opvalt is dat de meeste bedrijven bijna geen zicht hebben op hoe andere bedrijven in dezelfde situatie hun weg vinden. Kruisbestuivingen van best practices vinden nagenoeg niet plaats omdat kennisdeling moeizaam op gang komt. Terwijl juist bundeling van krachten kan leiden tot nieuwe wegen zonder dat een eigen agenda in het gevaar komt. Daarom staan wij open voor goede platformen die juist dit faciliteren om ook onze kennis te delen, tips? Laat het ons weten!

Sparren over hoe je in regie komt in kennisintensieve markten? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0) 85 5000 600 of info@adimon.nl


Recente berichten
Archief
Volg ons
  • LinkedIn - Black Circle
RSS Feed
bottom of page