top of page

INDUSTRIE & DIENSTVERLENING

De markt verandert voortdurend, je bedrijf verandert mee. Maar hoe maak je een bedrijf gereed voor de toekomst? Het in- of outsourcen van bedrijfsactiviteiten, inspelen op een nieuwe technologie, fusie of overname zijn mogelijke kansen waar je op moet inspelen. Wat wil je met je organisatie? Een concrete vraag waar we in samenwerking een antwoord op gaan geven. 

 

In onze dienstverlening in de industrie staan vijf programma’s centraal die zijn voortgekomen uit onze overtuigingen. Hiermee maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5

Een plan dat de uitvoering ondersteunt - krachtig changemanagement

Vanuit de overtuiging dat plannen alleen slagen wanneer een plan de uitvoering ondersteunt, komen wij in actie. Het idee is dat ambities vertaald worden in vaak technische doelen die goed planbaar zijn. Deze doelen worden alleen bereikt wanneer medewerkers hier ook echt vorm aan geven in gedrag.

 

Onze ervaring leert dat changeplannen alleen slagen wanneer beide componenten gelijktijdig en evenveel aandacht krijgen. Zo geven wij uitvoering aan projectmanagement waarin één doel voorop staat. Resultaten bereiken met mensen.

 

Van rennen naar plannen - herinrichten planningsproces en inrichting flexformaties

Plannen en organiseren is een vak. In de praktijk zien we nog steeds lijstjes waarop staat wie wanneer moet werken en we komen situaties tegen waar bij uitval van medewerkers heel veel moet worden gebeld om vervanging te regelen. Dat maakt inspelen op fluctuaties in de productieprocessen zeer moeizaam. De betrouwbaarheid van de supply chain komt direct in gevaar met alle gevolgen van dien.

 

Wij vinden dat plannen een centrale plaats in de organisatie verdient. En dat er beleidsstandpunten ingenomen moeten worden over hoeveel flexformatie een organisatie nodig heeft. Wij brengen vanuit onze praktijk inzichten over hoe de formatie eruit zou moeten zien en hoe dit georganiseerd moet worden. Zo kan er meer planmatig gewerkt worden, dalen de kosten en belangrijker: het dichtrennen van de gaten stopt.

 

Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden - cultuurverandering

Cultuur is niet maakbaar, maar wel een bepalende factor om resultaten te bereiken. Wanneer je gericht richting en sturing wilt geven aan hoe er gehandeld wordt, is een cultuuranalyse en een cultuurinterventie niet uit te sluiten. Juist daarom vinden wij het belangrijk om eerst en vooral inzicht te geven in regerende culturen. Hoe zitten mensen in hun werk en wat vinden ze belangrijk? En wat willen ze zelf veranderen?

 

Hierin zit de crux: als mensen zelf willen veranderen dan gebeurt het ook. Zo verenigen wij doelen van het bedrijf met gedragseffecten die passen bij het nieuwe werken. Duidelijke stappen die een wereld van verschil maken.

 

Fit voor de toekomst – Vorming van visie, doelstellingen en concepten

Wij stellen je graag vragen over de toekomst van je organisatie. Gezien alle veranderingen en het tempo in de veranderingen dagen wij je uit om buiten de geijkte paden te denken, in nieuwe concepten. Wij denken graag met je  mee over de toekomst en geven je inzicht in mogelijkheden. Vanuit dit proces helpen we je om duidelijk te krijgen wat je wilt en wat je wilt bereiken. Vervolgens bepalen we op welke wijze je dit vorm kunt geven zowel op schrift als in de dagelijkse praktijk. We kijken samen met je wat je nodig hebt om een stap in de toekomst te maken.

 

 

 

Transitie – fuseren, reorganiseren en overnames

Ons uitgangspunt is het realiseren van de meest gezonde situatie voor je onderneming zodat je je doelstellingen bereikt. Dat betekent dat wij die eindsituatie glashelder in kaart brengen en vastleggen. Eventueel uitgewerkt op procesniveau. Alles met als doel om zo min mogelijk concessies te doen aan je doelstellingen en cruciale processtappen zo in te richten dat dit einddoel ook gerealiseerd wordt.

 

Tijdslijnen zijn kritiek. Daarom werken wij met een backward planning methode om binnen het tijdsbestek realisatie op te leveren. En zo ben je klaar voor de volgende stap!

Wilt u meer weten over onze aanpak en resultaten? Laat het ons weten en we nemen contact met u op!

bottom of page