top of page

Van rennen
naar plannen

De situatie van de opdrachtgever

Een grote VVT­-organisatie heeft als doelstelling om met een flexibele personeelsformatie beter te kunnen inspelen op de fluctuaties in de zorgvraag. Dagelijks is er sprake van chaos op het flexbureau van de organisatie. Dit heeft o.a. te maken met een hoog verzuim in het primair proces, werken met een niet gedigitaliseerd proces en een flexibele schil die niet op het gewenste niveau is (kwalitatief en kwantitatief).
Kortom, de vraag naar flexibele medewerkers was groter dan het aanbod – met inzet van veel uitzendbureaus tot gevolg.

 

Onze oplossing

Er is door ons een nieuw proces opgezet en in de praktijk gebracht. Daarnaast hebben wij gedegen rapportages opgesteld, waarop gestuurd kan worden. Alle flexibele medewerkers zijn onderdeel van een team en voelen zich gewaardeerd, terwijl ze nog wel flexibel inzetbaar zijn in meerdere teams. Er is één hofleverancier uitzenden, en in de tussentijd zijn we ook in staat geweest om de uitzend­aantallen met de helft te reduceren. Maar het belangrijkste is dat de voorzieningsgraden worden behaald en zelfs met 20% zijn gestegen. Het flexbureau voorziet in de vraag van de teams. Hierdoor wordt de continuïteit in de zorg gewaarborgd, terwijl er financieel een besparing is gerealiseerd van meer dan 60%.

bottom of page