top of page

Transitie

De situatie van de opdrachtgever

Een thuiszorginstelling ziet met lede ogen aan dat een gemeente de tarieven voor de thuiszorg dienstverlening weer kort. Sterker nog, als de instelling niet akkoord gaat met de tarieven dan mag ze zich niet inschrijven op de aanbesteding. Een bekend probleem. In allerijl trachtte deze organisatie om het contact aan te gaan met deze gemeente, maar die gaven niet thuis. De instelling moest zich noodgedwongen voorbereiden op een grootschalige sanering. Ze belden ons om hen te adviseren en begeleiden.

Onze oplossing

Wij hebben één glashelder verhaal uitgeschreven voor alle belanghebbenden. Hiermee hebben wij vakbonden en adviesraden voor ons verhaal weten te winnen. Intern hebben we orde op zaken kunnen stellen: baanbehoud voor iedereen met een vast contract door ruimte te creëren in andere werkgebieden. De marktpartijen die de aanbesteding wonnen bleken niet in staat om de zorg te leveren, omdat zij de mensen hiervoor  helemaal niet hadden. Nu dit niet relevant was voor onze opdrachtgever en zij geen geld kwijt waren aan transitiekosten en ook geen medewerkers lieten gaan, kwam deze zaak breed in de media. Kortom, herhaling is uitgesloten.

bottom of page