top of page

Optimaal dienstenpalet voor patiënt en cliënt

De situatie van de opdrachtgever

Om mensen bij te staan in het langer zelfstandig wonen wil een zorgaanbieder mensen met diensten en producten ondersteunen. Om op deze manier zo lang mogelijk en met veel plezier zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarbij betrekken zij zoveel mogelijk het sociale netwerk van ouderen – zoals buren, familie en vrienden – en leggen verbindingen met organisaties die kunnen voorzien in behoeftes van ouderen en mantelzorgers. De zorgaanbieder speelt in op de mogelijkheden die er zijn binnen de Zorgverzekeringswet, de WMO en de particuliere markt. Door deze combinatie te maken geloven zij in een betaalbare oplossing en voordelen voor de mensen.

Onze oplossing

Wij hebben deze organisatie begeleid bij het vormgeven van deze plannen. Ze realiseerden zich dat zij te maken zouden krijgen met de verschillende eisen die gesteld worden aan levering van diensten binnen de zorgverzekeringswet en de WMO. Daarnaast wilden zij intensief partnerschap aangaan met leveranciers in de retailmarkt om diensten aan huis te kunnen leveren.

We hebben een team gevormd dat zich richt op de inkoop en aanbesteding als een voorwaarde tijdens het proces. Wanneer het draait om inkoop, aanbesteding en de daadwerkelijke vertaling naar de levering in de dagelijkse praktijk, zijn kennis en kunde zeer belangrijk. Om tot contractuele afspraken te komen moet de aanbieder voldoen aan verwachtingen en eisen. De contractuele afspraken zijn een begin om daadwerkelijk te leveren conform de vraag en behoefte van mensen. We hebben het team en het proces begeleid. Samen zijn we erin geslaagd  om de verbinding tussen (de periode van) inkoop, de contractuele afspraken en de uitvoering in de praktijk te realiseren.

bottom of page