Meer tijd voor de cliënt en patiënt

De situatie van de opdrachtgever

Een grote organisatie heeft als doelstelling om in de ‘wijkverplegingstak’ minimaal 64% productief te zijn. Zodat hiervoor inkomsten gedeclareerd kunnen worden. De overige 36% van de tijd is bestemd voor indirecte tijd. De productiviteit lag echter zo’n 10% lager dan de doelstelling en dit kost de zorginstelling zo’n 3 miljoen euro per jaar. Geld dat er niet was, de instelling verkeerde namelijk in zwaar weer!

Onze oplossing

Het strategische plan dat we ontwikkelden, richtte zich op 3 hoofdpijlers: 

  • Informatievoorziening gericht op het bestuur, om betere beslissingen te kunnen maken

  • Ondersteuningen en begeleiding van het management op bedrijfskundig vlak en op het gebied van leiderschap 

  • Kennisdeling en begeleiding van de zelforganiserende teams op bedrijfskundig vlak


Na 3 maanden van intensief contact met alle betrokken partijen is er per team een eindrapport opgemaakt. Niet alleen ontwikkelden wij technische hulpmiddelen, we maakten ook gedragsafspraken. Verder ondersteunden we managers bij de aansturing. De resultaten na 3 maanden zijn zeer succesvol waardoor de meeste teams de doelstellingen behalen: een stijging van de omzet met 150.000 euro per maand.

 

ADIMON BV


Email: 

info@adimon.nl

CONTACT

We willen graag meer weten over je organisatie, je vragen en kansen en hoe we daarbij kunnen helpen. Als we een afspraak maken, hebben we de tijd voor elkaar.
En let op: vanaf het moment dat je contact met ons hebt, gaat er iets bewegen. 
Mail info@adimon.nl.

 

Wil je eerst meer weten? Vul dan hier onderstaand reactieformulier in en we antwoorden zo snel mogelijk. 

COLOFON