top of page

Fit voor
de toekomst

De situatie van de opdrachtgever

Een organisatie voor zorg en maatschappelijke dienstverlening heeft in het kader van een aanbesteding een nieuw concept ontwikkeld. Het doel: meer invloed en zeggenschap bij inwoners op wijkniveau realiseren. Waarbij er sprake is van minder inzet van professionals en meer inzet van de eigen kracht van de inwoners. Dit alles gecombineerd met minder beschikbaar budget voor professionele inzet. Het belang van de gemeente is duidelijk: zij wil het beste voor haar inwoners op een creatieve manier. De organisatie ziet nieuwe mogelijkheden om haar bestaansrecht en positie te verankeren in haar werkgebied.

Onze oplossing

Er is voor gekozen om naast de nauwe samenwerking met de betreffende gemeente een netwerkorganisatie te vormen met twee andere organisaties. Op deze wijze werd een implementatietraject aangegaan voor het uitwerken van een propositie (aanbod) voor inwoners van de gemeente. Dit brachten we bijeen op een centrale plek waar mensen toegang toe hebben. Dit is een overtuigend voorbeeld van een gerichte coördinatie van activiteiten op zowel wijk als stedelijk niveau.

De organisatie positioneert, gemeente biedt aan en burgers worden geholpen. Zo slaan we de brug van zorgen voor naar zorgen dat.
Omdat burgers op deze manier regie behouden en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor dat wat zij zelf weten, willen en nodig hebben.
Adimon heeft het proces van visie & conceptontwikkeling en de implementatie ervan begeleid en heeft er zo voor gezorgd dat de netwerkorganisatie klaar is voor de toekomst.

bottom of page