Stilstaan bij de toekomst
en toch vooruit komen

 

ONZE WAARDEN EN HISTORIE

Al vanaf de oprichting van Adimon spelen de familiewaarden, zoals wij ze noemen, een cruciale rol. We hebben ze niet bedacht, maar ze zijn ontstaan, ze zijn gegroeid. Nu zijn deze waarden onlosmakelijk met ons verbonden:

 

Wij staan naast je

Wij brengen kleur

Wij activeren

Wij tonen interesse

Ze zijn eenvoudig en kort te verwoorden, maar als je met ons werkt, ervaar je de volledige betekenis ervan.

 

 

Because we care

Wij begrijpen de uitdagingen van onze opdrachtgevers en we willen en kunnen verbeteringen samen realiseren. Adviseren doen we zonder opgeheven vingertje: we willen samenwerken met onze opdrachtgevers. Het is dan ook logisch dat de gedachte ‘Because we care’ ons op het lijf geschreven is. Het verwoordt precies waarvoor we staan.


Historie in vogelvlucht

Adimon bestaat sinds 2002. Jan Melis richtte het bedrijf op en totdat zijn zoon Ivo in 2010 zijn intrede deed, richtte Adimon zich met name op industrie en techniek. Vanaf 2012 groeide ook de vraag vanuit de zorg. Ivo nam de zaak in 2015 over van zijn vader Jan. Inmiddels zijn we in alle geledingen van de zorg vertegenwoordigd. Om krachten te bundelen, versterkten we onze propositie op het gebied van industrie. Sinds enkele jaren werken we met een aantal partners intensief samen om kwaliteit en resultaat van onze opdrachtgevers verder te verbeteren. 

Because
we care

Zorgorganisaties moeten transformeren, omdat de markt zich in een snel tempo ontwikkelt. Het betaalbaar maken van de zorg, de patiënt/cliënt centraal, marktwerking en integratie van zorgactiviteiten – dat zijn allemaal actuele ontwikkelingen die overal een andere impact hebben. Wat voor de één een bedreiging is, vormt voor de ander een kans. Wat wil je met je organisatie? Een concrete en confronterende vraag waar we samen een antwoord op gaan geven. 

                               

We werken aan betere zorg en zijn echte praktijkmensen. Daarom hebben we zes programma’s ontwikkeld, die sturen en ondersteunen bij organisatieveranderingen. De programma’s die wij aanbieden zijn glashelder en gestoeld op de praktijk. Ze kunnen in combinatie of in onderdelen worden ingezet. 

Optimale ondersteuning voor zorgprofessionals 

op naar een gezonde bedrijfsvoering

Meer tijd voor de
patiënt en cliënt

productiviteit en zelforganisatie 
onder de loep 

Van rennen naar plannen
herinrichten planproces en inrichting flexformaties

Fit voor de toekomst 
v
orming van visie, doelstellingen en concepten

Transitie
reorganiseren, fuseren en overnames

Optimaal dienstenpalet voor patiënt en cliënt
succesvol verkopen
en aanbesteden 

De markt verandert voortdurend, je bedrijf verandert mee. Maar hoe maak je een bedrijf gereed voor de toekomst? Het in- of outsourcen van bedrijfsactiviteiten, inspelen op een nieuwe technologie, fusie of overname zijn mogelijke kansen waar je op moet inspelen. Wat wil je met je organisatie? Een concrete vraag waar we in samenwerking een antwoord op gaan geven. 

 

In onze dienstverlening in de industrie staan vijf programma’s centraal die zijn voortgekomen uit onze overtuigingen. Hiermee maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers. 

Een plan dat de uitvoering ondersteunt

krachtig changemanagement

Van rennen naar plannen
herinrichten planningsproces en inrichting flexformaties

Fit voor de toekomst

Vorming van visie, doelstellingen en concepten

Transitie
fuseren, reorganiseren en overnames